Bedrijfskledingregeling Belastingdienst

Werkkleding en Uniformen voor de Belastingdienst

Kleding (inclusief schoenen) mag u alleen onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, als het gaat om werkkleding. Dit geldt ook voor een vergoeding voor het wassen van kleding. Sportkleding en sportschoenen voldoen meestal niet aan de definitie van werkkleding. U mag ze dan niet onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen.

Logo van de sponsor

Kleding met het logo van de sponsor kan alleen werkkleding zijn als de naam van de sponsor is opgenomen in de naam van uw organisatie.

Werkkleding

U kunt uw werknemer kleding

 • ter beschikking stellen (u blijft eigenaar),
 • vergoeden (uw werknemer is eigenaar) of
 • verstrekken (uw werknemer wordt eigenaar).

 

Hier leest u wanneer dit belast is. Ook leest u hier of het vergoeden van de reinigingskosten van deze kleding belast is.

U vergoedt of verstrekt kleding

Vergoedt of verstrekt u de kleding aan uw werknemer? Dan is dit loon van de werknemer. Dit geldt ook voor een vergoeding voor de reinigingskosten van die kleding. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen

U stelt kleding ter beschikking

Stelt u kleding ter beschikking aan uw werknemer? Dan is deze onbelast als het werkkleding is en geheel of gedeeltelijk op de werkplek wordt gedragen.

Werkkleding

Kleding is werkkleding als deze voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • De kleding is (bijna) alleen geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals een laboratoriumjas en een stofjas.
 • Op de kleding zitten één of meer duidelijk zichtbare beeldkenmerken die horen bij de werkgever (bijvoorbeeld een bedrijfslogo). Deze hebben samen een oppervlakte van ten minste 70 cm² per kledingstuk. De oppervlakte berekent u met een denkbeeldige rechthoek om de uiterste punten van het logo.
 • De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.
 • De kleding is een uniform of een overall.
 • U vergoedt, verstrekt of stelt de kleding ter beschikking omdat de Arbeidsomstandighedenwet dit voorschrijft, zoals een paar veiligheidsschoenen. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U hebt een arboplan.
  • De kleding is nodig volgens dat arboplan.
  • De kleding wordt vooral tijdens werktijd gedragen.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Uniform

Als een groep werknemers dezelfde kleding draagt, die ook buiten de werkomgeving wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep, dan is die kleding een uniform. Bijvoorbeeld de kleding van politie, militairen en stewardessen. Een zwarte broek met blauwe blazer van een chauffeur is dus geen uniform. De herkenbaarheid van de kleding bepaalt of de kleding een uniform is en welke onderdelen daar bij horen. U kunt met de Belastingdienst bespreken of de kleren die uw werknemers dragen, uniformen zijn.

Als een kledingstuk onderdeel is van een uniform, dan is dat kledingstuk ook werkkleding. Hierbij maakt het niet uit of dit losse kledingstuk al dan niet wordt herkend als uniform en of het buiten het werk gedragen kan worden.

Kleding voldoet niet aan één van de voorwaarden

Als de kleding niet aan één van de voorwaarden voldoet, is de waarde van de kleding loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen.

Vergoeding reinigingskosten

Mag u de kleding onbelast ter beschikking stellen? Dan mag u ook de reinigingskosten van die kleding onbelast vergoeden. Een vergoeding van deze kosten aan uw werknemer is een vergoeding voor intermediaire kosten.

Stroomschema kleding ter beschikking stellen

(0)